کوتینگ چاپ پارچه

کوتینگ چاپ پارچه کوتینگ پارچه الیاف طبیعی پزایمر و پوشش مقاوم و نرم و لطیف برای پارچه های با الیاف طبیعی 09118117400 09120067890 01143234771 01143086630 آمل حیابان طالب آملی دریای 79 پلاک 9 کارگاه فنی روشن هوشنگ فنائیان