دستگاه چاپ سیلک برقی اتوماتیک

دستگاه چاپ سیلک برقی اتوماتیک دستگاه چاپ سیلک برقی پنوماتیک نیمه اتوماتیک با قابلیت تنظیم ارتفاع و عرض و طول و استحکام بی نظیر و ده جک پنوماتیک برای تمام بخش ها و کنترل سرعت باد 09120067890 09118117400 دستگاه چاپ سیلک پنوماتیک دستگاه چاپ سیلک دستگاه چاپ سیلک برقی دستگ چاپ سیلک اتوماتیک ۰۹۱۲۰۰۶۷۸۹۰ ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰ آمل . خیابان طالب آملی . دریای ۷۹ پلاک ۹ 01143234771 01143086630