دستگاه چاپ شال و روسری

دستگاه چاپ پارچه شال و روسری 09118117400 09120067890 آمل خیابان طالب آملی دریای 79 پلاک 9 کارگاه فنی روشن